Vad är Katastrofmedicin?

Katastrofmedicin är ett område av medicinen som fokuserar på att erbjuda lämpliga medicinska åtgärder till katastrof. Specialister inom detta område har utbildning inom en rad olika områden som gör det möjligt för dem att delta i planering för katastrofer och beredskap, katastrofinsatser och katastrofåterställning. Många regeringar har gjort investeringar i katastrofmedicin, så att de kan vara bättre förberedda för att hantera katastrofer och nödsituationer som kan uppstå, allt från terroristattacker till jordbävningar.

I en katastrof, vanliga sociala normer och den infrastruktur som människor kan vara vana tenderar att bryta ned. Läkare som är specialiserade på katastrofmedicin måste kunna ge ett svar under förhållanden såsom krigslagar, brist på elkraft, bristande tillgång till sjukvård, och så vidare. Således planerar katastrofmedicin framåt, arbetar på att utveckla verktyg som mobila katastrof enheter som kan svara på en katastrof scen snabbt att ställa upp tält efter överlevande, akutmottagningar, operationsavdelning, klinik utrymmen, och så vidare.

En aspekt av katastrofmedicin är beredskap och återhämtning. Många organisationer och regeringar håller stående team av vårdpersonal som är beredda att svara på katastrofer när de inträffar. Dessa lag kan mobilisera snabbt, åtföljd av utrustning lastas i lastbilar, flygplan, skåpbilar och så vidare, vilket lättnad omedelbart. Många av dessa grupper tränar regelbundet katastrofåterställning scenarier, som behandlar frågor som att hantera folkhälsa när avloppstjänster inte är tillgängliga, dekontaminering människor och områden, triage, och så vidare.

Förutom läkare, katastrofmedicin ingår även folkhälsospecialister, räddningspersonal, politiska ledare och finansiella proffs. Reagera snabbt och korrekt kan en katastrof kräver en hel del samordning och insats, tillsammans med praxis att se till att människor kommer att veta vad du ska göra när katastrofen är ett faktum. Katastrofmedicin kan också kräva en något annorlunda syn på läkekonsten; när människor saknar avancerade sjukvårdsinrättningar, de behöver för att kunna improvisera, och de måste kunna tänka snabbt på fötterna.

Flera universitet har katastrofmedicinska utbildningar som ger utbildning inom alla områden av katastrofmedicin. Vissa av dessa institutioner arbetar med myndigheter för att ställa in svarsprotokoll och andra program, som arbetar med att skapa ett stort team av specialister fördelade i alla regioner i världen, så att de kan reagera snabbt på akuta behov. Katastrofmedicin är också ett område av intresse för många militärer, som militärer deltar ofta i katastrofinsatser och hjälpinsatser.

  • Katastrofmedicin kan behövas för att hjälpa människor som fördrivits på grund av översvämningar.
  • Katastrofmedicin omfattar behandling för människor som överlevt jordbävningar och andra farliga naturfenomen.
  • Katastrofmedicin omfattar räddnings.
  • Akutmottagningar används för att behandla offren under en katastrof.